E-mail: info@elthin.cz | Tel. 606833701 | Facebook | Youtube  

Elthin - středověká hudba
Bicí

Bicí nástroje

rytmické nástroje

bubnyBicí nástroje jsou dnes velmi používané, ale měly své místo jen v hudbě taneční a válečné, a velmi omezeně v hudbě dvorské. Téměř vyloučeny pak byly v písních milostných, duchovních a liturgických, zvláště pak ve 2. polovině 14. století.

Typickým bicím nástrojem je závěsný bubínek, na kterém potulný hudebník ioculator, žakéř etc.) doprovází svoji hru na flétnu jednoručku. Doložen je např. triangl, používá se také kotlů (u nás doloženo od r. 1303) jako reprezentačního nástroje, provázejícího spolu s trubkami vladařský majestát. Vyskytují se i další typy bubnů, zřejmě v souvislosti s křížovými výpravami se v Evropě objevily rámové bubny (tamburíny) typické pro Blízký východ.

djembeDnes se hojně v interpretacích středověké hudby používá také africké djembe. Djembe pochází od kmene Malinků (Malinke v překladu znamená „člověk z Mali“), kteří žili před 2000 lety západně od dnešního Bamaka, hlavního města Mali. Malinkové obývali území nazývané Mandingo a ve 3. století na tomto území založili království Mandin, které bylo až do 12. století vazalským státem říše Ghana. Ve 13. století Malinkové vytvořili velký státní útvar, říši Mali, jejíž centrum tvoří Mandingo, území od Bamaka po severní Guineu, kterou obývají stejnojmenné kmeny Madingo. Djembe se tak víceméně stalo dominantním nástrojem u etnických skupin v Mali a prakticky celé západní Afriky. Zájem Evropy a Ameriky o djembe a způsob hry je spojený se začátky turné afrických skupin po světě. Dnes je djembe známé po celém světě.