E-mail: info@elthin.cz | Tel. 606833701 | Facebook | Youtube   Česky
English
Deutsch


CD:

Spotify iTunes Google Play Deezer Apple Music Supraphonline

Elthin - středověká hudba
Klávesové nástroje

Varhanní portativ

varhanní portativ

„Portativ je malý nástroj, podobný varhanám, vydávající jedním míškem a dotekem prstů zvuky jako varhany. Liší se od varhan jedině tím, že je menší. Je nazýván portativ proto, že může být nošen v ruce a dává mírnější hlas než varhany. Takto popsal portativ mezi lety 1459–63 Pavel Žídek. Jedná se o nástroj, který byl podle výtvarných svědectví mnohem početněji zastoupen mezi středověkými hudebními nástroji než velké varhany. Dokonce se můžeme domnívat, že v mnohých písemnostech pod názvem organum vystupuje portativ. Je to pochopitelné, neboť portativy jsou malé varhany a roli varhan ve středověku skutečně zastávaly. Samotný název se vyskytuje velmi zřídka a to až od 2. poloviny 14. století. Jean Lefévre v básni La Vieille jmenuje vedle sebe varhany „sedací“ a portativ (Orgues seans et portatives). Okolo 1275 se v Roman de la Rose dočteme o varhanách dobře se hodících do ruky, které jsou jedinou rukou přenosné. Přes poměrně nepatrný zlomek středověkých písemných informací o portativu svědčí o jeho oblíbenosti četná vyobrazení. Nejstarší jsou ze 13. století. Okolo poloviny 15. století popsal Henri Arnaut de Zwolle detailně portativ a svůj popis doplnil nákresy. Na portativy se hrálo jednou rukou, zatímco druhá ovládala měch na zadní (někdy na spodní) straně nástroje. Portativy používaly jedinou řadu píšťal (tzn. že pro každý tón byla jediná píšťala). Hrála se na ně jediná melodická linka stejně jako na většinu nástrojů v průběhu středověku. Portativy (podobně jako positivy a malé varhany) předběhly v určitou dobu velké varhany ve vývoji prstové techniky. Je to pochopitelné, protože nákladnou rekonstrukci nebo dokonce stavbu nových varhan si v době dosti rychlého vývoje nástrojů nemohl každý dovolit, zatímco malé nástroje mohly na všechna nová vylepšení reagovat velice rychle. A tak od 14. století byly schopny hrávat improvizované zdobení vokálních partů, přicházející do obliby, nebo původní skladby, které vznikaly i pro klávesové nástroje. Portativ se těšil velké oblibě, když jsou s ním vyobrazeni i význační skladatelé vrcholného středověku: Francesco Landini (1325–1397), Guillaume Dufay (1400–1477) nebo Conrad Paumann (1409–1473).

Zdroj: L. Matoušek - Hudební nástroje evropského středověku
Foto: archiv skupiny Elthin