E-mail: info@elthin.cz | Tel. 606833701 | Facebook | Youtube  

Elthin - středověká hudba
Advent a vánoce v době Karla IV. - středověká hudba

Štědrý večer v době Karla IV. - koncert

Koncert má cca 60 minut.
Součástí vánočního koncertu středověké hudby je průvodní slovo nejen o hudbě, hudebních nástrojích a středověkých hudebnících, ale také o vánočních zvycích v době vlády Karla IV.

Kontakt: info@elthin.cz