Elthin - středověká hudba
Členové skupiny ELTHIN
Jan Pouska

JAN POUSKA
zpěv, loutna, kvinterna, cistra, niněra, varhanní portativ, cimbálek

 • zakladatel a umělecký vedoucí
 • všestranný hudebník a multiinstrumentalista, mj. lektor hry na kytaru
 • interpretaci a studiu historické hudby se aktivně věnuje od roku 2001,
  absolvent kurzu Historicky poučená interpretace (AMU)
 • více na www.janpouska.cz
Dagmar Bejčková

DAGMAR BEJČKOVÁ
zpěv, flétny, šalmaje, gotické dudy, zvířecí rohy, kornamusa

 • zakládající členka
 • absolventka Konzervatoře obor příčná flétna u Jana Ostrého, a Fakulty elektrotechnické ZČU
 • absolventka kurzu Historicky poučená interpretace (AMU)
 • věnuje se výuce hry na flétnu - www.dagmarbejckova.cz
 • vyrábí originální šperky, více na www.kameje.cz
Miroslav Lízal

MIROSLAV LÍZAL
zpěv, buben, tamburello, rámový buben, zvonky

Tereza Stupková

TEREZA STUPKOVÁ
zpěv, harfa, niněra, perkuse

 • učitelka hudební výchovy a angličtiny
 • umělecká vedoucí souboru historických tanců Gloria
 • členka Elthinu od roku 2017
 • www.harfanasvatbu.cz
Sandra Biňovcová

SANDRA BIŇOVCOVÁ
zpěv, fidula

 • učitelka v ZUŠ Mariánské Lázně
 • houslistka v Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně
 • členka Elthinu od roku 2018