Elthin - Ensemble de musique médiévale et Renaissance
Kalend akc / Concerts / Calendrier
31.3. Zámek Knice - Velikononí jarmark
20.4. Jiíkov - Historický jarmark
25.4. Horní Hrad - Soukromá akce
1.6. Tetín - Píchod královského prvodu na Karlštejn
7.6. Cheb - Noc kostel (Františkánský klášter)
8.6. Kada - Historická slavnost (Kadaský mír 1534)
15.6. Trocnov - Válka a vojenství v dob Jana iky (IV. roník)
22.6. áslav - slavnosti
5.- 6.7. Hrad Orlík u Humpolce - Stedovké slavnosti
20.7. Hrad Seeberg - Stedovké msteko
16. - 18.8. Sluderno (Italy) - Giochi Medievali dell'Alto Adige
24.8. Hrad Velhartice - Hradozámecká noc
7.9. Trocnov (Archeoskanzen) - Trocnovské slavnosti
21.9. Louovice - Svatováclavské slavnosti